Nghệ sĩ Lê Bình: Tuổi tan theo dấu ngày buồn

13:09 11/01/2015

Vô thường là một chân lý, ý nói mọi thứ trên đời này đều không có gì là vĩnh cửu, có sinh tức có diệt! Đời người thì lại càng vô thường, mới còn đó rồi lại mất đó; vừa đoàn tụ lại vội chia xa; có thứ mới là của ta nhưng thoáng qua đã không còn nữa... Có lẽ, nghệ sĩ Lê Bình thấu hiểu đạo lý này!

Ý kiến bạn đọc