Nghệ sĩ Ái Như – Thành Hội và một lưu dấu tin yêu

16:33 28/01/2017

Đã có quá nhiều bài báo viết về Ái Như, về Thành Hội, về sân khấu Hoàng Thái Thanh, ở nhiều góc độ. Và gần như, đều là những bài chứa chan tình cảm, đầy sự trân quý dành cho ngôi nhà không cố định địa chỉ, dành cho hai nghệ sĩ - một trông mặt thấy khó đăm đăm và một mỗi lần cười chỉ thấy răng!

Ý kiến bạn đọc