NSƯT Thanh Tú: Duyên phận đa đoan

18:21 16/04/2018

“Đàn bà đẹp thường đa đoan” trường hợp đó thật đúng với một người đẹp như chị. 

Ý kiến bạn đọc