NSND Tuyết Mai: Một thời và mãi mãi

11:30 03/03/2007

Có một kỷ niệm NSND Tuyết Mai vẫn nhớ mãi là thời điểm Bác Hồ từ trần, bà được lãnh đạo Đài TNVN giao cho đọc những bản tin về sự kiện này với yêu cầu khi đọc các bản tin, phát thanh viên không được khóc, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của nhân dân và chiến sỹ ngoài mặt trận. Bà đã quán triệt điều đó trong từng câu, từng chữ và chỉ oà khóc khi bản tin kết thúc.

Ý kiến bạn đọc