NSND Nguyễn Hữu Tuấn: "Người muôn năm cũ"

16:59 27/03/2019

Mọi người vẫn nhắc đến ông, một nhà quay phim xuất sắc của thế hệ phim Cách mạng Việt Nam. Còn ông thì dửng dưng, thời đó lạc hậu lắm rồi, xa lắm rồi...

Ý kiến bạn đọc