NSND Hoàng Dũng: Cô đơn như giấc mơ dài...

09:30 03/01/2009

Ai cũng nhận ra anh trên đường phố. Hà Nội nhỏ và nghệ sỹ tụ lại, quanh năm gặp mặt nên thành chuyện bình thường. Nên không ai gọi anh là ngôi sao. Và cũng không ai gọi anh là "ông nghệ sỹ". Nhưng cũng ít ai biết tường tận về Hoàng Dũng.

Ý kiến bạn đọc