Một tấm lòng son

12:15 31/03/2015

Tôi có những lần gặp ông ở công sở, nơi ông có hơn một thập kỷ làm chức vụ Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, với một vẻ nghiêm khắc, luôn vì công việc, người có công lao xây dựng nên một “thương hiệu” mới cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam…

Ý kiến bạn đọc