Một liệt sỹ Cần Vương làng Quỳnh Đôi

08:00 26/06/2008

Đó là liệt sĩ, Lang trung Bộ Binh Phan Duy Thanh (1830 - 1885) quê làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông là một trong những người được cụ Tôn Thất Thuyết - linh hồn của phong trào Cần Vương tin dùng.

Ý kiến bạn đọc