Luật sư - Bộ trưởng Phan Anh: Những ngày tháng Tám

15:21 29/08/2013

Luật sư Phan Anh (1912-1990) là một trí thức nổi tiếng, từng là Bộ trưởng Bộ Thanh niên trong chính phủ Trần Trọng Kim ở giai đoạn trung tuần tháng 4/1945 cho tới ngày Cách mạng tháng Tám thành công. Trong những ngày mùa thu lịch sử đó, với tinh thần yêu nước đích thực, luật sư Phan Anh đã nhanh chóng hòa nhập với phong trào Việt Minh và trở thành một trong những gương mặt trí thức quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo chính phủ mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ý kiến bạn đọc