Lãnh tụ Xôviết Stalin - Biểu tượng sống động

15:05 07/01/2013

Là một chính trị gia ở cấp độ cao, lại cầm lái con thuyền siêu cường Liên bang Xôviết trong thời điểm gay cấn nhất của lịch sử nhân loại thế kỷ XX, lãnh tụ Stalin đã để lại một di sản ký ức không đơn giản và một chiều. Nhưng muốn nói gì thì nói, ông vẫn là một trong những biểu tượng sáng chói nhất của sức mạnh siêu cường mà các thế hệ lãnh đạo sau trong Điện Kremli đã không thể vươn tới được.

Ý kiến bạn đọc