Lãnh đạo Xôviết Leonid Brezhnev - Những đoạn đời khác biệt

14:30 13/12/2012

Cách đây 30 năm, ngày 10/11/1982, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô  Leonid Brezhnev đã qua đời ở tuổi 76 sau hơn 18 năm ở trên vị trí lãnh đạo cao nhất quốc gia. Khi công cuộc cải tổ mới bắt đầu và nhất là khi nước Nga vừa chuyển đổi sang thể chế mới, hình ảnh Brezhnev thường bị đồng nghĩa với sự trì trệ.

Ý kiến bạn đọc