Kỳ nghỉ hè cuối cùng của Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ

13:00 28/03/2008

Nói là đi nghỉ nhưng chỉ có Xuân Quỳnh, Bích Thu và hai cháu được nghỉ chứ Vũ và tôi có được nghỉ ngơi thực sự đâu. Đêm hôm đó khi cả nhà đi nghỉ rồi, hai chúng tôi còn ngồi rất lâu ở đầu hè để bàn về kịch bản và chuẩn bị cho công việc hôm sau, nhất là việc đọc duyệt kịch bản cho Sở Văn hóa Hải Phòng.

Ý kiến bạn đọc