Khuất Duy Tiến: “Chị nuôi” của báo chí cách mạng

12:20 09/08/2020

Trong hồi ký “Mặt trận dân chủ Đông Dương” (1960), ông Trần Huy Liệu hài hước kể lại: “Khuất Duy Tiến có một chị nuôi giàu thì không những không được tiền phụ cấp, mà còn phải góp tiền thêm để trả tiền in báo”.

Ý kiến bạn đọc