Hùm xám đường 9

14:47 19/04/2011

Năm 1964, có một chàng trai 18 tuổi từ biệt mẹ già và làng Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị để ra vùng giải phóng ở Cù Đinh - Ba De (Đặc khu Vĩnh Linh) bắt đầu những ngày theo kháng chiến.

Ý kiến bạn đọc