Hồn nhiên như Nguyễn Xuân Sanh

10:40 04/02/2011

Xuân này, nhà thơ có cái tên rất gợi hương sắc mùa xuân ấy đã bước vào tuổi 92. Cùng với nhà văn Tô Hoài, ông là một trong hai vị lãnh đạo nhiệm kỳ đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam còn lại với chúng ta ngày hôm nay (tại Đại hội thành lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957, nhà văn Tô Hoài được bầu làm Tổng thư ký, nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh là Phó tổng thư ký).

Ý kiến bạn đọc