Hoàng tử Cảnh của triều Nguyễn: Long đong phận mỏng

10:00 01/10/2008

Trong lịch sử triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam có không ít trang bi thảm và không ít những nhân vật bi thảm. Nguyễn Phúc Cảnh, tức Hoàng tử Cảnh, con trưởng của Nguyễn Ánh, tức vua Gia Long. Thế nhưng, Hoàng tử Cảnh không những không bao giờ được trở thành vua mà đã phải trải qua một số phận cực kỳ gian truân và đau đớn, không chỉ trong khoảng thời gian rất hữu hạn của ông (mất năm 21 tuổi) mà lây sang cả đời con cháu trực hệ nữa.

Ý kiến bạn đọc