Hồ Anh Thái: Tự mình khác biệt

09:57 08/06/2020

Cứ mỗi lần đặt bút định viết về Hồ Anh Thái, tôi lại ngần ngại, hình như tôi chưa hiểu anh nhiều lắm, mỗi lần đọc anh, tôi lại giật mình hoặc lo lắng điều gì đó. Nhưng, làm thế nào để hiểu tường tận được một nhà văn, nhất là người ấy mang vẻ phức tạp, kín đáo và từng làm ngành ngoại giao như Hồ Anh Thái?

Ý kiến bạn đọc