Hemingway và Murakami: Cuộc gặp gỡ không thể có

08:51 20/03/2020

Thoạt qua, họ tưởng như rất khác nhau. Họ thuộc về hai thời đại khác nhau, hai nền văn hóa khác nhau. Khi Hemingway qua đời thì Haruki Murakami 12 tuổi.

Ý kiến bạn đọc