Gương sáng xứ dừa

12:19 14/01/2019

Nhân vật trong bài viết này cố nhiên là công dân Bến Tre thứ thiệt. Với chức sắc của ông, nếu chưa nghỉ chế độ hưu trí, chiểu theo quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với 3 thành phần đối tượng trước mắt cần thực hiện, thì ông hội đủ cả 3. 

Ý kiến bạn đọc