Giáo sư, nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai: Đức độ, tài hoa…

10:30 20/12/2012

Đối với chúng tôi, những sinh viên khóa 8 (1963-1967) của Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) thì Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai là một trong những người thầy mà chúng tôi hết sức kính trọng, cảm phục, bởi tấm lòng bao la và sự tận tình giảng dạy của thầy.

Ý kiến bạn đọc