Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn:

Đừng tưởng nông nghiệp lên mạnh thì nông thôn phát triển!

11:15 01/12/2020

Tôi thấy phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đừng tưởng nông nghiệp lên mạnh thì nông thôn sẽ phát triển. Thực ra không phải như vậy. Một nền nông nghiệp rất phát triển nhưng chỉ có lợi cho người giàu. Còn nông dân làm việc rất vất vả nhưng chẳng được hưởng thành quả bao nhiêu

Ý kiến bạn đọc