Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu xanh xuyên thế kỷ

11:48 17/02/2017

Con người tầm vóc ấy không đơn thuần để dễ dàng ngợi ca với các danh từ, tính từ để tôn vinh. Dáng thanh, vầng trán rộng, chất chứa đối lập từ tầm vóc một trí thức lớn của Việt Nam vẫn làm việc trên 10 giờ/ngày ở tuổi 101.

Ý kiến bạn đọc