Edward Hopper: Người họa sĩ vẽ nỗi cô đơn

08:20 22/04/2020

Trong thế giới mà con người phải thoái lui về những góc khuất và dạt ra khỏi một đời sống chung, người ta bỗng chia sẻ cho nhau những bức tranh của cố danh họa Edward Hopper từ hơn nửa thế kỷ trước.

Ý kiến bạn đọc