Đoản khúc buồn Đồng Đức Bốn

07:39 11/07/2005

Chưa đến mươi năm nghĩ và viết ra tuyền một thứ lục bát, Đồng Đức Bốn đã làm cho cái bình bình của thơ nước nhà nói chung và mặt bằng lục bát nói riêng gồ hẳn lên một cái lĩnh (không dám gọi đỉnh vì nhớ người xưa có dặn, nếu chưa đủ tiêu chí là đỉnh thì phải gọi bằng lĩnh).

Ý kiến bạn đọc