Đoạn cuối con đường lầm lạc của anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu: Cái chết tức tưởi

17:00 02/12/2008

...Hai anh em Diệm - Nhu đã bị hạ sát trong một cuộc đảo chính nhưng bản chất làm tay sai cho ngoại bang của chính quyền Sài Gòn không vì thế mà thay đổi, thậm chí còn được nâng lên nặng đô hơn. Và dĩ nhiên sự sụp đổ của chính thể đó tháng 4/1975 là một kết cục tất yếu.

Ý kiến bạn đọc