Danh tướng một thời

16:00 26/01/2009

Ông là một danh tướng an ninh, không phải chỉ trong lực lượng Công an, mà nhiều người ở ngoài ngành biết tới. Sinh ra ở một miền quê trù phú. Trời bao la, biển mênh mông và đồng ruộng cũng mênh mông (vựa lúa của miền Bắc). Một miền quê giàu truyền thống cách mạng - "nghe tiếng trống năm ba mươi còn vọng lại tới bây giờ". Tên đầy đủ của ông là Nguyễn Quang Phong. Thường gọi Quang Phòng và trở thành bút danh luôn.

Ý kiến bạn đọc