Đại tá Vũ Hiển – Quyền Đại đoàn trưởng Đại đoàn Công pháo đầu tiên

08:54 27/09/2020

Trong sách "Lịch sử Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam (1946-2016)" đã viết về sự kiện thành lập Đại đoàn Công pháo (f351) ngày 27/3/1951: "Đồng chí Vũ Hiển, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng được bổ nhiệm làm Đại đoàn phó, quyền Đại đoàn trưởng".

Ý kiến bạn đọc