Đại tá Hoàng Long Xuyên – Cổ tích giữa đời

12:46 02/04/2020

Đại tá Hoàng Long Xuyên thung dung bước qua 2 thế kỷ. Trải qua 4 cuộc kháng chiến vệ quốc và giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, ông cầm quân chỉ huy nhiều trận đánh mà ít người biết. Tính ông kín đáo, kiệm lời. Năm nay 104 tuổi, ông vẫn rành rọt nhắc lại những ký ức đã trên 80 năm như cổ tích giữa đời.

Ý kiến bạn đọc