Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev: Họa vô đơn chí

10:30 21/04/2014

Đại biểu Duma Quốc gia Nga yêu cầu đưa ông Gorbachev ra tòa vì tội làm tan rã Liên bang Xôviết.

Ý kiến bạn đọc