Cùng Hoàng Cầm đi tìm lá diêu bông

16:35 01/10/2018

Trong suốt cuộc đời mình, Hoàng Cầm có tất cả 13 Nàng Thơ xương thịt. Ông bảo “Đó là những hồn người đã gọi ra nhịp điệu, âm thanh, đường nét sắc màu” những bài thơ tình của ông. 

Ý kiến bạn đọc