Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2013)

“Cứ gọi tôi là anh Hai Thắng...”

15:52 30/08/2013

Thế hệ nào cũng có những bậc chính nhân quân tử. Nhưng có lẽ chỉ những cuộc cách mạng ở giai đoạn đầu đầy cam go, thử thách và ít lợi quyền mới tôi luyện được nhiều nhất những nhân cách phi thường, lưu danh thơm muôn thuở không chỉ vì những trọng trách đã đảm nhiệm, mà chủ yếu ở tài năng cái thế và đức độ sáng ngời. Những nhà chính trị chuẩn mực này tự sâu thẳm trí tuệ và tấm lòng đã thấu hiểu thiên chức giúp dân, giúp nước của mình và luôn hành động theo phong cách vị nghĩa chứ không mảy may quan tâm tới lợi ích hay danh vọng cá nhân. Cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một trong những người như vậy.

Ý kiến bạn đọc