Con đã thấy U thả mây về trời

21:06 22/01/2020

U là Vân, Vân tức là mây. Mây trong đời U, mây trắng như tóc. Mây trắng trong như trọn vẹn của cuộc đời U đã sống, đã suy nghĩ cho người khác và đã buông bỏ từng ngày. Mây là của trời. Và U, cả cuộc đời mình, đã thả mây về trời...

Ý kiến bạn đọc