Có một Ngô rặt nhà quê

07:00 14/08/2015

Tưởng dễ hóa ra thật khó nếu muốn vẽ lại chân dung rặt nhà quê của Ngô. Vì cái dáng vẻ nhà quê điền dã ấy, đã ít nhiều xức vào mình bao lưu lạc và quên nhớ của đời sống thị thành. Nhưng nói như thế, không có nghĩa cái hương đồng gió nội ấy đã bay đi hết cả. Vẫn còn đó một Ngô Kinh Luân nhà quê chính hiệu. 

Ý kiến bạn đọc