Nhà văn Nga Aleksey Tolstoy (10/1/1883 - 23/9/1945):

Có em anh mới thành công

10:30 04/01/2013

Nhà văn Aleksey Tolstoy vốn được gọi vui là “đồng chí bá tước” vì xuất thân từ một dòng họ danh gia vọng tộc, họ xa đằng nội với văn hào Liev Tolstoy. Thế nhưng, trên phương diện văn học, ông là một điểm nhấn rất xuất sắc trong nền văn học Xôviết với những bộ tiểu thuyết đỉnh cao như “Con đường đau khổ” hay “Piotr Đệ nhất”...

Ý kiến bạn đọc