Cố Tổng Bí thư Trường Chinh: Cẩn trọng từ việc nhỏ

11:30 15/02/2007

Theo hồi ức của đồng chí Nguyễn Khánh, "đồng chí Trường Chinh, hết sức cẩn thận trong việc chuẩn bị các văn bản: Tự tay sửa các câu, chữ trong văn bản, chẳng những sửa ý mà sửa cả văn, sửa cả ngữ pháp, cho đến các dấu chấm phẩy…”.

Ý kiến bạn đọc