Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn: Hiểu người và trọng người

15:00 16/01/2007

Trong điều kiện Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Anh Ba (tên thân mật của đồng chí Lê Duẩn) và Xứ ủy giao các vị trí chủ chốt trong Ủy ban kháng chiến hành chính cho những người yêu nước ngoài Đảng, còn Anh Ba chỉ giữ chức Trưởng phòng Dân quân.

Ý kiến bạn đọc