Chuyện võ sư mù

06:44 29/09/2016

Người ta thường nói những câu chuyện không thể tưởng tượng nổi thường bắt đầu bước ra từ tiểu thuyết. Tôi đi làm báo và nhận thấy thực tế là ngược lại, nó hiển hiện ngoài cuộc sống, chỉ có ta gặp hay không.

Ý kiến bạn đọc