Chuyện ít biết từ người cận vệ của Bác Hồ

12:05 25/07/2020

Tôi gặp Thượng tướng Phùng Thế Tài năm ông đã 93 tuổi. Trời cho ông một sức khỏe hiếm thấy và sự minh mẫn, tinh tường cũng vào loại hiếm.

Ý kiến bạn đọc