Chuyện chưa bao giờ kể về nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Lê

07:11 01/12/2017

Người ta vẫn thường nói rằng, mỗi con người sinh ra đã mang một số mệnh và rồi cuộc đời người đó sẽ đi theo định mệnh ấy như một điều không thể tránh được, dù muốn dù không. 

Ý kiến bạn đọc