Cao Bá Quát và cái án “giảo giam hậu”

15:48 17/07/2009

Trong lời giới thiệu sách "Thơ chữ Hán Cao Bá Quát" (NXB Văn học, in lần thứ hai, 1977), nhà nghiên cứu Vũ Khiêu có một đoạn viết về sự kiện Cao Bá Quát bị bắt giam: "Về Bộ Lễ ít lâu, ông được cử làm sơ khảo trường Thừa Thiên. Trong khi chấm thi, ông thấy có những quyển khá, nhưng lại có chỗ sai phạm vào tên húy của nhà vua.

Ý kiến bạn đọc