Cả thanh xuân của Lâm là... điện ảnh

11:50 12/11/2018

Lâm mê điện ảnh từ khi nào tôi không biết. Từ buổi khởi đầu nghề báo, về cùng làm cơ quan với Lâm, biết Lâm, chơi với nhau, tôi đã thấy Lâm mê điện ảnh. Mê đến quên đường về. Mê đến mức có tiền là nghĩ đến chuyện đi mua đĩa phim về xem. Mê đến ngồi đâu nói về điện ảnh là Lâm không đứng lên được cho đến khi câu chuyện chưa kết thúc. 

Ý kiến bạn đọc