Ca sĩ Trọng Bắc: Tiếng hát khơi hoài niệm

15:54 31/05/2016

Trọng Bắc có giọng hát đẹp vô cùng. Không quá mềm, không quá mỏng cũng không quá dày. Mọi thứ cứ vừa đủ mà đi vào lòng người, mà gợi khơi hoài niệm, đánh thức quá vãng rồi ngậm ngùi cùng nỗi lòng người thưởng thức. 

Ý kiến bạn đọc