Bông hoa bần không cánh

10:48 05/03/2021

Ngày Đất ngập nước thế giới năm nay, 2-2-2021 mang chủ đề "Không thể tách rời - Nước, đất ngập nước và sự sống" (Inseparable - Water, wetlands and life). Tôi cứ nghĩ mãi về chủ đề này và về chính những con người đã tạo nên sự gắn kết tuyệt vời ấy ở Vườn quốc gia Xuân Thuỷ, huyện Giao Thuỷ, Nam Định - nơi con sông Hồng đổ ra biển lớn, nơi mà từ tháng 1-1989 đã là vùng đất ngập nước đầu tiên của Đông Nam Á tham gia Công ước quốc tế RAMSAR - công ước bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế)…

Ý kiến bạn đọc