Nhà văn Mạc Can: Bây giờ ngồi ngó xa xăm

16:33 06/02/2015

Mạc Can nói, ông có rất nhiều ngày trôi qua vô nghĩa. Thấy không cần thiết phải ngủ, ăn cũng là một việc thừa thãi, nhưng rồi lại chẳng biết làm gì. Cứ ngồi thõng tay, nghiêng ngó xa xăm.

Ý kiến bạn đọc