Bản lĩnh của Tổng thống Hugo Chavez

07:30 01/08/2006

Nhờ đâu mà Venezuela từ một nước "thấp cổ bé họng" trở thành một quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới, có tiếng nói quan trọng trong khu vực và quốc tế và tạo được uy tín với các đồng minh? Đó là nhờ sự lãnh đạo tài ba của Tổng thống Hugo Chavez.

Ý kiến bạn đọc