Anh hùng Hoàng Minh Đạo: Nhà tình báo huyền thoại

15:00 18/11/2010

Nhà tình báo ấy có thật nhiều tên gọi. Đào Phúc Lộc - tên huý do cha mẹ đặt cho lúc chào đời gần như sau này không mấy ai còn nhớ. Đồng đội gọi ông là Hoàng Minh Đạo, Năm Thu, Năm Đạo, Năm Đời, Ông Bộ Đời. Mỗi tên gọi mang một ý nghĩa và tất cả đều ngợi ca đức độ, tài năng thao lược, cả những chiến công oanh liệt của nhà tình báo chiến lược "sinh Bắc tử Nam" đã trở thành huyền thoại.

Ý kiến bạn đọc