Lý Đại Bàng - người anh hùng “vô sản”

10:18 10/08/2017

Tôi luôn nhớ về đám tang của Lý Đại Bàng như một đám tang đặc biệt mà tôi được tham dự.

Ý kiến bạn đọc