Ngô Kha, người đãng trí dấn thân

08:59 19/12/2017

Trường ca hòa bình không hư vô sâu thẳm hay bát ngát mù sương như Ngụ ngôn của người đãng trí, nhưng đó là chứng chỉ cho giai đoạn dấn thân quyết liệt của Ngô Kha...

Ý kiến bạn đọc