Bác sĩ Phạm Ngọc Khuê: Người lên Tây Tiến mùa xuân ấy

07:12 23/04/2018

Ngày nay ít người biết đến tên tuổi bác sĩ Phạm Ngọc Khuê - người trí thức một thời vang bóng ấy đã từng là bạn văn chương với các văn nhân tài tử Thăng Long - Hà Nội như Nguyễn Tuân, Nguyễn Bính, Trương Tửu, Nguyễn Đỗ Cung… 

Ý kiến bạn đọc