Người được Pauxtopxki dắt đi học vẽ dắt đi học vẽ

08:26 26/09/2017

Người ta biết đến anh, một kỹ sư - thạc sĩ hóa học giỏi ngoại ngữ mà dấu chân đã in đậm ở nhà máy chè, Supe photphat, điện Phú Thọ, điện Thanh Hóa, Apatit Lào Cai,... 

Ý kiến bạn đọc